Problem Solving

Systematické řešení problémů, pragmatické odstraňování příčin problémů, preventivně vyhýbání se chybám. Ať už v procesu tvorby produktu, při procesech výroby, nebo v řízení kvality - pokud se vyskytnou poruchy, pak jsou neočekávané, s neznámou příčinou a většinou s významnými následky a proto naléhavě vyžadují zásah. Pokud nejsou zaměstnanci připraveni na takové situace, pak se ztrácí mnoho času, nejprve v diskusi o tom "jak" předtím, než se dá začít s "co", tj s odstraňováním příčiny.

Stanovení cíle:

Seminář poskytuje metody řešení problémů pro rychlé a efektivní:

 • Systematické zjišťování problémů
 • Pragmatické odstraňování příčin problémů
 • Preventivní vyhýbání se chybám

Metody řešení problémů jsou osvědčené postupy nejlepších praktik (best practice) pro krizové situace. Pomáhají spolehlivě a cíleně přijmout ty správné závěry a pragmaticky, trvale odstranit příčiny chyb.

Cílová skupina:

Odborníci a řídící pracovníci z různých organizačních útvarů, jako např. vedoucí skupin, mistři, odpovědní za výrobu, vedoucí výroby, manažeři kvality, zodpovědní za zajištění kvality.

Obsah semináře:

 • Definice problému (interní, externí, sporadický, chronický)
 • Zažité přístupy k řešení problému, rozdíl
 • princip PDCA
 • Fáze řešení problému:
  •  definování problému
  •  zjištění příčin
  •  návrh řešení / realizace
  •  kontrola / rozšíření poznatků
 • Základní nástroje kvality využívané při řešení problému
 • Skupinová práce k prohloubení poznatků
 • Tipy / výměna zkušeností

Předpoklady:

Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku
 • Oběd a občerstvení během přestávek 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování