Praktické zkušenosti s realizací auditů podle VDA 6.3 - support - podpora

Základní informace:

Procesní audit je účinný nástroj monitoringu procesu výroby. Pro interní hodnocení, ale i pro posouzení a výběr dodavatelů se osvědčila VDA 6.3. Procesním auditem se prověří kontrola kvality a plnění požadavků na výrobek. Prostřednictvím podrobné analýzy vstupů do výrobního procesu je možné odhalit nedostatky a vytvořit prostor pro zlepšení. Využijte tento nástroj jako strategii nulové chybovosti.

Stanovení cílů:

Kromě výuky teorie chceme touto nabídkou rozšířit naši činnost o support - podporu  Praktické zkušenosti s realizací auditů podle VDA 6.3 .

Obsah:

 • Použití teoretických znalostí VDA 6.3 v praxi
 • Klíčové body při realizaci auditu
 • Hodnocení a získávání důkazů
 • Nejčastější chyby při realizaci auditu
 • Techniky kladení otázek
 • Aktivní naslouchání a diskuse
 • Doporučení z praxe

Požadavky:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • zkušený školitel
 • příjemná atmosféra
 • Certifikát o absolvování
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí