PPAP - Metoda vzorkování dílů podle PPAP a svazku VDA 2, 5. vydání

PPAP (Production Part Approval Process) nebo "proces schvalování výroby dílů", je strukturovaná metoda vzorkování sériové výroby v automobilovém průmyslu (stavebním kamenem pro APQP - požadavky z QS 9000). VDA 2 (Zabezpečení kvality dodávek) je německou odpovědí na tuto otázku.

Obě požadavky stanoví rozsáhlé požadavky na plánování zabezpečení kvality produktu během sériové výroby.

"Proces výroby a metoda schvalování výroby" obsahuje základní požadavky na vzorkování sériových dílů v automobilovém průmyslu. PPAP a svazek VDA 2 podporuje, aby všechna očekávání ze strany zákazníků pronikly až k dodavatelům, a tím je výrobek vyráběn s důrazem na maximální spokojenost zákazníků.

cíl:

Naučíte se, jak efektivně připravit a provést vzorkování, doprovázet výrobní procesy a všechny doprovodné změny zkoordinovat přímo se zákazníkem.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, kteří mají osvojené poznatky z běžných metod vzorkování v automobilovém průmyslu, nebo je chtějí prohloubit a zaměstnanci, kteří vykonávají vzorkování sériových dílů v praxi.

obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky
 • Použití v procesu vývoje výrobku
 • Přehled PPAP
 • Přehled VDA svazek 2
 • Metoda vzorkování podle PPAP
 • Metoda vzorkování podle VDA 2
 • Požadavky a úroveň předkládání PPAP (Submission Level)
 • Dokumentace týkající se vzorkování
 • Použití předepsaných formulářů
 • Doplňující ustanovení a předpisy
 • Specifické požadavky zákazníka
 • Specifické předpisy / formuláře
 • Workshop / práce ve skupině
 • Tipy a zkušenosti

požadavky:

Pro účast na semináři nejsou nutné žádné zvláštní požadavky. Znalost plánování kvality je výhodou.

Poskytované benefity :

 • Komplexní výukové materiály
 • Zkušený školitel s praxí
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Příjemná školící atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování