Novelizované ! rozšířené požadavky VW Group na dodavatele

Požadavky VW Group (VW, Škoda, Audi…) na dodavatele

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro VW Group ( VW, Škoda, Audi, ....), jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes finanční oddělení, logistiku, údržbu, IT, vrcholový management až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky VW Group na dodavatele včetně  Formel Q a VDA 6.1 – vysvětlení, pochopení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen využívat veškeré požadavky k jednotlivým projektům.

Cílová skupina:

Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery všech oddělení v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen.

Obsah:

  • Úvod do problematiky
  • Základní kvalitativní požadavky VW Group
  • Členění Formel Q
  • Závazné dokumenty Formel Q
  • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

2 dny

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

  • Rozsáhlé školicí materiály
  • Zkušený školitel (z prostředí VW) s auditorskou praxí
  • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
  • Certifikát o účasti resp. o kvalifikaci
  • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí