Specifické požadavky VW Group + nový Formel Q 10/2021

Požadavky kvality pro dodavatele do skupiny VW Group (VW, Škoda, Audi…) a požadavky vyplývající ze Samoauditu vykonávaného ze strany VW Group 

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro VW Group ( VW, Škoda, Audi, ....), jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes finanční oddělení, logistiku, údržbu, IT, vrcholový management až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je osvojit si znalosti v oblasti systémů managementu kvality s požadavky VW Group na dodavatele včetně  Formel Q a VDA 6.1 – vysvětlení, pochopení a práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen využívat veškeré požadavky k jednotlivým projektům. Zkušený lektor seznámí účastníky kurzu s případovými studiemi během online přístupu na portál VW.

Cílová skupina:

Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery oddělení kvality, procesní inženýry, technology, produktové a projektové manažery, pracovníky všech oblastí v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen.

Obsah:

 • Úvod do problematiky
 • Základní kvalitativní požadavky VW Group
 • Členění Formel Q
 • Závazné dokumenty Formel Q
 • Tipy a zkušenosti
 • Samoaudit (SL ze strany VW Group)

Doba trvání:

2 dny

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel (z prostředí VW) s auditorskou praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
 • Certifikát o účasti resp. o kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí