CSR Speciální požadavky britských OEM v návaznosti na IATF 16 949

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro britské OEM jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernů a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes engineering až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání norem ISO 9001 a IATF 16 949, příruček FMEA a PPAP – vysvětlení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen implementovat požadavky k jednotlivým projektům v rámci APQP – pokročilého plánování kvality, vyhodnotit možná rizika a preventivně bránit jejich vzniku, připravit podklady k PPAPu.

Cílová skupina:

Určeno pro střední management a manažery všech oddělení v dodavatelských společnostech britských OEM.

Obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky
 • Definování pojmů
 • Požadavky dle Customer specific requirements 2016
 • Teoretické a praktické znalosti APQP
 • Teoretické a praktické znalosti FMEA
 • Teoretické a praktické znalosti MSA
 • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

2 dny

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel s auditorskou praxí a praxí přímo v britských OEM!!
 • Certifikát o absolvování v tištěné formě, po absolvování 100% školení