Požadavky ISO 9001 a IATF 16949 pro HR manažery

Cíl školení:

Audity systému managementu jakosti se klade velký důraz na kvalifikaci pracovníků, adaptační plány a vzdělávání. Cílem školení je pomocí interaktivní komunikace s lektorem najít vhodné metody a nástroje pro plnění požadavků při interních, zákaznických a certifikačních auditech.

Dále je cílem školení:

 • seznámit o standardech, pravidlech a obecných požadavcích vyžadovaných zejména ale nejen v automobilovém průmyslu
 • poskytnout všeobecný přehled a podporu při řízení HR
 • tvorba a aktualizace vzdělávacích plánů
 • nové požadavky na specifické znalosti pracovníků
 • vysvětlit zkratky a pojmy jednotlivých nástrojů důvodů jejich vyžadování, definovat cíl, ke kterému směřují
 • usnadnit plánování školení pro jednotlivé zaměstnance s cílem zamezit zbytečným investicím
 • určit plán rozvoje znalostí zaměstnance na konkrétní pozici

Cílová skupina:

HR manažeři, zodpovědní za vzdělávání, náboroví pracovníci a podobně.

Poskytované benefity:

 • Přehledné výukové materiály
 • Zkušený komunikativní školitel
 • příjemná atmosféra 
 • Oběd a občerstvení v průběhu přestávek
 • Dostatečný prostor pro otázky, komunikaci s lektorem

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování