Požadavky DAIMLER Group na dodavatele

Požadavky DAIMLER Group  na dodavatele

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro Daimler Group, jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje vývojem projektu přes uvolnění do sériového procesu, až po výrobu náhradních dílů.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání požadavků v denní praxi v návaznosti na základní IATF16 949 požadavky  s propojením VDA norem a vysvětlení, pochopení, naučení a osvojení práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen pracovat s požadavky k jednotlivým projektům.

Cílová skupina:

Určeno pro střední managment (QE,SQA) a manažery všech oddělení v dodavatelských společnostech koncernu Daimler .

Obsah:

  • Úvod do problematiky
  • Definování pojmů
  • Požadavky pro organizaci MB_Special Terms 2016
  • Návaznost na IATF16 949  s propojením VDA norem
  • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

1 den

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

  • Rozsáhlé školicí materiály
  • Zkušený školitel s auditorskou praxí
  • Certifikát o absolvování v tištěné formě, po absolvování 100% školení