Neustálé zlepšování - základní znalosti (CIP)

(CIP-Continnuous Improvement) - Proces Neustálého zlepšování je jedna s velkým úspěchem, už mnoho let, používaná metoda. Je to žijící podniková filozofie, která do svých procesů začleňuje velké množství spolupracovníků. Těžiště je zaměřené na řešení množství malých problémů, ve všech odvětvích podniku, rozděleny do malých postupných kroků, které jsou realizovány v krátkých časových úsecích. Neustálé zlepšování - základní poznatky

Stanovený cíl:

Účastníci semináře se seznámí s možnostmi postupů Neustálého zlepšování. Budou jim představeny vhodné nástroje, vysvětleny pomocí příkladů z praxe. Vybrané metody se trénují při skupinové práci. Zde je možné získat základ pro pochopení podstaty CIP a jeho technik v návaznosti na další metody.

Cílová skupina:
Vedoucí pozice a pracovníci všech částí oddělení kvality, výzkumu a vývoje / kostrukce, přípravných prací, logistiky a výroby z různých odvětví podniku. 

Obsah:

 • zavádění CIP
 • Vývoj podniku s a bez CIP
 • Filozofie CIP a jeho původ
 • CIP jako změnový proces, který mění podnikovou kulturu
 • Rozličné způsoby CIP a hranice s ostatními metodami
 • Kaizen - CIP dálného východu
 • Eliminace ztrát a zvyšování přidané hodnoty
 • PDCA - proces zlepšování a plánovaných akcí (Deming kruh - Plan Do Check Act)
 • Alternativy k PDCA
 • Evidence a seskupování problémů / chyb (diagramy četnosti, slučování atd.)
 • Hledání příčin: metoda 5W vs. Ishikawa-Diagram
 • Jednotlivé kroky k nalezení řešení
 • Praktické techniky kreativity (např. Anti-brainstorming, Metoda 6-3-5)
 • Metody vyhodnocování a hledání řešení (vzájemné porovnávání, matice nákladů a zisku (Contrameasure Matrix))
 • Kontrola účinnosti zlepšovacích opatření
 • Cvičení - týmová práce
 • Výměna názorů a zkušeností

Předpoklady:
Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady.