Nástroje kvality - basic QMS přehled norem

Stanovení cílů:

Ukážeme Vám, jak rychle a prakticky můžete vstoupit do efektivního řízení managementu jakosti. Profitujte ze zkušenosti našeho top školitele a proveďte s námi společně první krok k sestavení managementu kvality, k tvorbě dokumentace jako je příručka jakosti, popisy procesů a pracovní postupy. Kromě seznámení se s řízením reklamačních procesů se účastník naučí efektivně používat Metodu 8D. Právě pracovníci, kteří nejsou z oddělení kvality, by měly poskytovat odbornou podporu týmu 8D a dokázat metodu použít i při řešení interních problémů.

Obsah:

 • Úkoly v managementu jakosti (plánování, kontrola a zajišťování kvality)
 • Základní informace o tématu 8D
 • Pravidla při reklamaci
 • cyklus PDCA
 • Struktura 8D reportů
 • Nástroje pro systematické identifikaci příčin a analýza příčin
 • Ishikawa
 • 5W
 • FMEA, basic přehled
 • Definice a objasnění pojmů Problem solving a základní rozdíl mezi: problém - příčina - následek - opatření
 • Typy problémů a přístupy k jejich řešení. PDCA princip zlepšování, význam
 • Popis a analýza problému, specifikace problému
 • Analýza příčin a výběr klíčových příčin
 • Opatření k zamezení problémů

V rámci semináře Vám budou poskytnuty:

 • Obsáhlé školicí podklady
 • Zkušený školitel s praktickými znalostmi
 • Příjemná atmosféra tréninku 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Potvrzení o účasti resp. kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a poznatků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování