Lean Management - základní znalosti

Lean management je systém řízení vycházející z Toyota Production System (TPS), jehož cílem je snížit výrobní náklady a zkrátit dodací lhůty. Naučíte se jaké jsou strategické a ekonomické výhody nasazování štíhlé výroby a pochopíte principy Lean managementu. Seminář končí zodpovězením dotazů jednotlivých účastníků, ohledně konkrétních možností využití Lean managementu v jejich společnosti.

Lean Management
Podstatu Lean managementu tvoří systematické přístupy a pragmatické techniky k zabránění plýtvání v rámci celého hodnotového řetězce. Již během systematické analýzy slabých míst a nasazení osvědčených metod Lean managementu v praxi se hodnotové toky společnosti výrazně zlepší. Nebojte se experimentovat a zapojte se do Lean managementu. 

Stanovení cíle:
Naučíte se jaké jsou strategické a ekonomické výhody nasazování štíhlé výroby a pochopíte principy Lean managementu. Tento seminář Vám poskytne v dané problematice kompaktní přehled a je stejně vhodný pro výrobní i pro společnosti z oblasti služeb. 

Cílová skupina:
Generální ředitelé, manažeři, plánovači, projektoví manažeři, pracovníci zodpovědní za procesy jakož i každý, kdo chce získat přehled o obsahu a požadavcích Lean managementu. Tento seminář je také vhodný jako základní školení pro průřezové skupiny z jedné firmy. 

Obsah:

 • "Historie" Lean Managementu
 • Principy Lean Managementu
 • Zkušenosti / požadavky
  • Úkoly a odpovědnost vedení
  • Faktory úspěchu pro implementaci
 • Úvod do Toyota Production System (TPS)
  • filozofie
  • principy
 • Zákaznicky orientovaná definice hodnotových toků
 • požadavky zákazníků
 • Orientace na zákazníka
 • odstranění plýtvání
  • 7 druhů plýtvání
  • Udržování pořádku a čistoty (5S)
  • standardizace
  • Synchronizace procesů
  • Vyrovnávání procesů (EPEI)
  • CIP / KAIZEN
 • omezení chyb
  • FMEA / DRBFM
  • Poka Yoke
 • Zajišťování procesu
  • Metody řešení problémů
  • TPM
 • Simulační Workshop na pochopení vlivu principů
 • Tipy / zkušenosti


Během skupinové práce účastníci poznají nejdůležitější kroky k úspěchu Lean konceptů pomocí komplexní a prakticky orientované simulace, a budou je pak umět využít při nasazování Lean-u ve vlastní společnosti. 

Vstupní požadavky a předchozí znalosti potřebné k absolvování školení:
Nejsou požadovány žádné speciální předchozí dovednosti. 

Poskytované benefity:
Komplexní výukové materiály 
Vysoce kvalifikovaný trenér s praktickými zkušenostmi 
Příjemná atmosféra školení  
Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování