Konzultace a podpora požadavky VW

Obsah:

Konzultace, podpora - support na základě specifikací organizace VW Group.

Podpora zejména, ale nejen následujících oblastí

- procesních / produktových auditů 
- BeOne 
- LiOn 
- KBP portál 
- Lastenheft AUDI, SKODA, VW, Porsche 
- řešení reklamací z 0km, z pole, záručních reklamací 
- pomoc při stanovení odchylek a plánu opatření 
- trénink metod kvality a zvyšovanípovedomia o kvalitě 
- jiných oblastí a sporných bodů dle požadavků zákazníka


Podporu - support provede certifikovaný lektor, expert.

 

Předpoklady:
Od účastníků nejsou očekávané žádné zvláštní předpoklady.

Poskytované benefity:
• Komplexní výukové materiály 
• Zkušený školitel 
• Příjemná školící atmosféra 
• Certifikát kvalifikaci 
• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí