Kanban

Kanban  (jap.看板- Karta, signál, zobrazení, tabule) je metoda na podporu řízení průběhu výroby. Tento "Vezmi-princip" nebo "Vyzvi-princip" zvaný jako "Pull-princip" na rozdíl od "Push-princip" se orientuje výhradně na potřebu meziproduktů ve výrobním procesu. Kanban umožňuje snížení skladových zásob produktů, které jsou používány ve výrobě. Cílem je řídit celkový tok přidané hodnoty od prvního výrobního kroku bez zbytečných nákladů. Výrobní systém Toyota slouží jako vzor moderního výrobního systému. Důležitým základním principem je implementace jednotného logistického konceptu. Správný komponenta na správném místě, ve správném čase, ani více ani méně komponentů! Co nejmenší zásoba ve skladu na správné pozici. Cílem je zajistit stabilní zásobování navzdory nízkým zásobám ve výrobě.

KANBAN 
Stanovený cíl:
Tento seminář poskytuje účastníkovi základní znalosti o principech potřebných pro realizaci štíhlých logistických systémů. Díky vysvětlení metod a řešení případových studií účastníci pochopí principy a nástroje na prosazení štíhlých logistických systémů, které pak budou moci zavést i ve svém podniku. Náš zkušený trenér Vám zprostředkuje toto téma se zaměřením na praktickou stránku a na dosažitelné výsledky.

Cílová skupina:
pracovníci oddělení logistiky, plánování výroby, všechna oddělení a všichni pracovníci z výrobního prostředí, kteří se o toto téma zajímají a chtějí mít na ni vliv. 

Obsah:
Podklady k tématu 
Co znamená Kanban? 
Obsah Kanban-karty 
Porovnání Push-a Pull principu 
Zohlednění infrastruktury oddělení, systémů, procesů 
Překážky při zavádění Kanban-u 
Analýza stavu skladu 
Určení velikosti výrobní dávky 
Určení bezpečnostní zásoby 
Dosahy, frekvence odběru 
Porovnání zásob "Je vs. plán vs. má být " 
Analýza chybějících dílů 
Pareto podle frekvence výskytu 
Pareto podle trvání poruchy
Definice klíčových dílů 
Metody řízení zásob 
Supermarkety 
kanban 
Přímé propojení 
FIFO-Princip 
Příklady z praxe 
Pomůcky a nástroje 
Typy a výměna názorů 

Předpoklady:
Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:
Rozsáhlé školicí materiály 
Zkušený školitel s praxí 
Příjemná tréninková atmosféra  
Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování