KAIZEN 2 denní školení

Ukážeme vám, jak mohou být principy Kaizen-u a japonské filozofie integrované do vaší organizace. Během tohoto semináře se naučíte, které metody a předpoklady jsou nezbytné pro úspěšné oživení procesu neustálého zlepšování.

Kaizen
Kaizen (JAP.改善, změna a změna k lepšímu) je japonská životní a pracovní filozofie. Kaizen je firemní filozofie, podle které se na procesu zlepšování podílejí všichni zaměstnanci na všech úrovních organizace. Důraz je kladen na řešení mnoha malých problémů ve všech oblastech společnosti prostřednictvím malých kroků, proveditelných v krátkých časových úsecích. 

Stanovení cíle:
Návštěvou tohoto semináře získáte know-how, jak se aktivně podílet na vytváření procesů zlepšování ve vaší společnosti. Účastníci se seznámí s postupy na realizaci zlepšovacích návrhů a poznají různé kultury a filozofie. Během školení budou představeny a na příkladech v týmech procvičené vhodné nástroje zlepšování.

Cílová skupina:
Zaměstnanci ze všech divizí společnosti, kteří se chtějí podílet na neustálém zlepšování společnosti. 
 

Obsah: 

1. Den
Úvod do problematiky 
Co je to Kaizen? 
Filozofie Kaizen a jeho původ 
Kulturní rozdíly mezi Japonskem, Evropou a USA 
Rozvoj podnikání se bez Kaizen-u 
Spektrum přístupů ke zlepšování 
Odbočka od tématu - "změna paradigmatu" 
Yin -Yang model 
Ohromující paradoxy a jejich výhody 
Povaha a podstata východního myšlení 
Film 
Zlepšit, ale KDE? 
Základní oblasti činnosti v rámci společnosti 
Kde všude je možné použít Kaizen? 
Pro které oblasti je obzvláště prospěšný?
Načež chcete nasadit Kaizen? 
Zlepšit, ale CO? 
Zlepšování kvality, ale čeho přesně? 
Různé aspekty kvality 
Matoucí příklady a hlavolamy 
Východní pohled na "kvalitu" a vyplývající závěry 
Nové ukazatele kvality z Japonska 

2. Den
Zlepšit, ale JAK? 
Strategie a taktika: principy, metody a nástroje 
Další vývoj Yin-Yang modelu 
"Kaizen deštník" 
Proces zlepšování s PDCA cyklem 
Skupinová práce: systematický přístup 
Identifikace plýtvání: "3M filozofie" 
Identifikace příležitostí: 3 pilířový model a matice zvyšování kvality 
Zdokonalování formulace cílů
Hledání příčin: metóda 5W a Ishikawa Fishbone diagram
Techniky tvořivosti a zkušenosti s nimi 
Metódy ohodnocení a rozhodování
Úskálí ve fázi realizace
Praktická práce na konkrétních případových studiích
Zlepčit, ale KDO?
Implementační prekážky v praxi
Podmínky pro Kaizen: analýza 1
Motivace z východní perspektivy
Podmínky pro Kaizen: Analýza 2 a 3
Kvalifikace zaměstnanců
Efektivní řízení
Maslowova hierarcha potřeb
Velké téma motivace: zkouška shrnutí
Pomůcky a nástroje
Výsledek a změna
Přehled
Plán: Jak dál po tomto semináři?
Erfahrungsaustausch Výměna zkušeností

Metody:
Krátká prezentace, práce v malých skupinách, cvičení. 

Vstupní požadavky a předchozí znalosti potřebné k absolvování školení:
Na účast nejsou požadovány žádné speciální předchozí dovednosti. 

Poskytované benefity:
Školicí podklady  
Vysoce kvalifikovaný trenér s praktickými zkušenostmi 
Příjemná atmosféra školení 
Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování