KAIZEN 1 denní školení

Základní informace:

Kaizen ( JAP .改善,  změna a změna k lepšímu)  je japonská životní a pracovní filozofie. Kaizen je firemní filozofie, podle které se na procesu zlepšování podílejí všichni zaměstnanci na všech úrovních organizace. Důraz je kladen na řešení mnoha malých problémů ve všech oblastech společnosti prostřednictvím malých kroků, proveditelných v krátkých časových úsecích.

Stanovení cílů:

Návštěvou tohoto semináře získáte know-how, jak se aktivně podílet na zlepšování ve vaší společnosti. Účastníci se seznámí s postupem pro realizaci zlepšování. Během školení budou představeny a na příkladech v týmech procvičené nástroje zlepšování.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, ze všech úrovni řízení, kteří si chtějí prohloubit znalosti a podílet se na neustálém zlepšování společnosti.

Obsah:

 • Kaizen princip, pravidla, oblasti zlepšování
 • 3MU- Mura, Muda, Muri
 • Motivace ke zlepšování a úloha managementu
 • Výhody / nevýhody Kaizen
 • Formy zlepšování (zlepšovací aktivity, Kaizen workshop, Kaizen kroužky)
 • Nejčastěji překážky při Kaizen
 • Hledání oblastí pro zlepšení v pracovním prostředí, praktické úkoly
 • Diskuse

Poskytované benefity:

 • školicí podklady 
 • Vysoce kvalifikovaný trenér s praktickými zkušenostmi
 • Příjemná atmosféra školení
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností účastníků

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování