ISO 9004: 2018 - Kvalita organizace

Nová ISO 9004: 2018 "Kvalita organizace - dosažení trvalého úspěchu"

V dubnu 2018 byla publikována revidovaná verze ISO 9004: 2018, která poskytuje vynikající pokyny o tom, jak řídit požadavky ISO 9001 a doplňuje je, aby organizace mohly dosáhnout trvalý úspěch. Současná verze má v úmyslu poskytnout vodítko k dosažení trvalého podnikatelského úspěchu, což je v souladu s konceptem "Kvalita organizace"

Kvalita organizace je shodná s její schopností dosáhnout trvalý úspěch. Trvalý úspěch v komplexním, náročném a neustále se měnícím prostředí se nepovažuje za samozřejmost. Nové technologie, hospodářské šoky, narušující konkurence a nakonec neschopnost identifikovat a řešit budoucí výzvy jsou hlavními důvody podmíněné udržitelnosti. Je zřejmé, že je třeba usměrňovat, aby se dosáhlo "trvalý úspěch". Norma ISO 9004: 2018 se však nevztahuje pouze na velké podniky, ale na jakoukoliv organizaci, bez ohledu na její typ a velikost.

Cíl:

Konečným cílem revidované normy ISO 9004: 2018 je poskytnout příručku, která pomůže dosáhnout trvalý obchodní úspěch se strategickým a provozním řízením.

Cílová skupina:

Pracovníci, kteří se chtějí podílet na zlepšení systému řízení organizace. Manažeři, pro získání komplexního a úplného zvážení úspěšného řízení podniku. Standard zůstal obecný a použitelný na všechny typy organizací. Je nezbytné, aby měla společnost již zavedený a certifikovaný systém podle ISO 9001.

Obsah:

 • potřeby a očekávání zúčastněných stran, aby organizace získala konkurenční výhody
 • zlepšení systému řízení organizace, zabezpečení, poslání, hodnot a kultury organizace
 • zvážení řízení rizik a příležitostí
 • začlenění inovací, pojmů a definic uvedených v normách ISO 9000 a 9001: 2015
 • vytvoření prostředí, ve kterém se lidé angažují
 • jak vyvíjet strategii a co je třeba brát v úvahu při vytváření strategie 

Předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady. Poznatky o normě 9001: 2015 jsou výhodou.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • zkušený školitel
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování