ISO 9001: 2015 a IATF 16949: 2016 pro interní / externí auditory

ISO 9001: 2015 a IATF 16949: 2016

Ukážeme Vám, jak rychle a prakticky můžete vstoupit do efektivního řízení managementu jakosti. Profitujte ze zkušenosti našeho top školitele a proveďte s námi společně první krok k sestavení managementu kvality, k tvorbě dokumentace jako je příručka jakosti, popisy procesů a pracovní postupy. Po rozsáhlém intenzivním tréninku se můžete aktivně podílet na budování nebo dalším rozvoji systému managementu jakosti ve Vaší společnosti. A to bez předchozí zkušenosti!

Cílová skupina:

Pracovníci, kteří se chtějí podílet na zavádění nebo dalším rozvoji systému managementu jakosti jakož i osoby, které si chtějí osvojit základní poznatky v oblasti managementu kvality.

Obsah:

 • Úvod do systému managementu jakosti
 • Základní poznatky z managementu jakosti
 • Vývoj, význam a použití systému managementu jakosti
 • Normy pro systémy managementu jakosti
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 9001: 2015
 • Požadavky normy IATF 16949: 2016
 • Požadavky normy ISO 19011: 2018
 • Úkoly v managementu jakosti (plánování, kontrola a zajišťování kvality)
 • Základy procesního managementu
 • Upevnění vědomostí, výměna zkušeností a skupinové cvičení
 • Hlavní otázky účastníků ohledně implementace IATF 16949 

Ukázkové případy z praxe jsou moderní tréninkovou metodou, garantují možnost jednoduché aplikace. Naučíte se, jak zavést systém managementu jakosti s jeho základními zásadami, strukturami, postupy a odpovědnostmi. Budou Vám prezentovány základy norem řady ISO 9000 a jejich uplatnění a možnosti zavedení procesně orientovaných systémů managementu kvality.

Předpoklady:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady. 
Školení je vhodné i pro auditory IATF 16949 první a druhé strany

Ukončení kurzu:

Certifikát o kvalifikaci

ISO 9001: 2015

Po úspěšném absolvování písemné zkoušky vám bude vystaven certifikát o účasti.

IATF rekvalifikační školení pro interní / externí auditory