ISO 17025: 2017 - výklad normy

Norma obsahuje požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře, které chtějí prokázat, že provozují systém managementu a že jsou schopny dosahovat technicky platné výsledky. Náš zkušený lektor Vás naučí, jak samostatně a cíleně zavést požadavky normy do praxe.

Stanovení cíle:

Teoretické a praktické znalosti z metrologie. Objasnění požadavků ISO 17025, vysvětlení praktické interpretace těchto požadavků a jejich aplikace do praxe. Naučíte se, jak se připravit na proces akreditace a jak udržovat zavedený systém ve smyslu požadavků normy.

Cílová skupina:

Pracovníci zodpovědní za získání osvědčení o akreditací zkušebních a kalibračních laboratoří podle ISO 17025: 2017.

Obsah:

Kurz je zaměřen na teoretické a praktické zavedení systému managementu v laboratoři podle ISO 17025: 2017.

· Struktura požadavků ČSN EN ISO / IEC 17025

· Pojmy a definice týkající se akreditace

· Požadavky na akreditaci a postup při žádosti o akreditaci

· MSA (metodické směrnice akreditaci)

· Zpracování dokumentace a pracovních postupů, validace metod, nejistoty.

· Kontrolní otázky na zkušební a kalibrační laboratoře podle ISO / IEC17025: 2017

Požadavky:
Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady.

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování

Poskytované benefity:

• Komplexní výukové materiály  
• Zkušený školitel 
• Příjemná školící atmosféra 
• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a vědomostí 
• Oběd a občerstvení během přestávek