ISO 14001: 2015 - výklad normy

Základní informace: 

Skupina mezinárodních norem ISO 14000 popisuje prostřednictvím modelu regulačního cyklu, jak může firma využít myšlenku neustálého zlepšování ochrany životního prostředí v daných hospodářských podmínkách. Orientuje se přitom na procesní řízení, které je i základem ISO 9001, a tím je vhodná pro integraci do procesně orientovaných manažerských systémů. Certifikace poskytuje možnost oficiálního potvrzení úsilí firmy v této oblasti.Pokud lze systematizovat dosažení ekologického povědomí u zaměstnanců a šetrné zacházení se zdroji, které jsou k dispozici v souladu se stávajícími normami? Na tyto a mnoho dalších otázek dostanete odpověď v průběhu semináře. Pro všechny, kteří zajišťují resp. chtějí zavést systém managementu životního prostředí jsou tyto informace povinné.

Stanovení cílů: 

Představení požadavků podle ISO 14001: 2015 a základních milníků pro nasazení systému managementu životního prostředí v praxi. Instrukce pro integraci do stávajících systémů managementu kvality. 

Obsah:

  • Úvod, systém EMS jako základ řízení v oblasti ochrany životního prostředí, informace o sjednocení struktur norem pro systémy managementu
  • Výklad normy ISO 14001: 2015, zhodnocení změn a její aplikace do praxi.
  • Požadavky na řízení rizik v rámci environmentálního systému managementu, příklady rizik, vazba na normy ISO 31000 a ISO 31010.
  • Nástroje a trendy v rámci zlepšování systému (identifikace procesů EMS, mapy procesů, ukazatele hodnocení procesů - environmentální profil, environmentální výkonnost).
  • Vnímání životního cyklu výrobku / služby a jeho vazba v rámci environmentálních aspektů.
  • Zkušenosti z převedených interních a certifikačních auditů, nejčastěji nedostatky a jejich odstranění.
  • Test, diskuse.

Požadavky:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

• Komplexní výukové materiály 

• Zkušený školitel

• Oběd a občerstvení během přestávek

• Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování