ISO 13485: 2016 - Interní auditor

Základní informace:

Základem je výklad požadavků normy ISO 13485 z pohledu interního a externího auditora a ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu. 

Stanovení cílů:

Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Cílová skupina:
Kurz je určen především pro interní a externí auditory a vedoucích pracovníků odpovědných za udržování a zlepšování systému managementu jakosti v organizaci, která vyrábí a dodává na trh zdravotnické potřeby. 

Obsah:

 • Výklad normy EN ISO 13485: 2012 - požadavky na systém jakosti u výrobců zdravotnických potřeb
  • Systém managementu jakosti (procesní přístup, identifikace procesů organizace)
  • odpovědnost managementu
  • Management zdrojů
  • realizace produktu
  • Měření, analýza a zlepšování
 • Požadavky ISO 13485: 2016 a jejich výklad
 • Proces auditování podle ISO 19011: 2012
  • Plánování a příprava auditu + cvičení
  • Proces auditování: shoda / neshoda + cvičení
  • Psaní zprávy z auditu a propojení na CAPA + cvičení