FMEA - Workshop FMEA

Agenda - workshop FMEA

1. Analýza současného stavu:

a. Představení procesu, který se bude popisovat (kontrola ProcessFlow - projetí procesu ve výrobě s 1účastníkom, seznámit lektora max 1hod z dne). 
b. Definování funkcí a požadavků pro kroky procesu. 
c. Podle pořadí kroků (nebo pro kritický krok) postupné definování chyb a jejich důsledků. Bodování závažnosti (S). Analýza příčin a bodování výskytu (O). Analýza opatření a bodování zjistitelností (D). Určení rizika RPN.

2. Zadání úloh pro účastníky na další zpracování samostatně

3. Sjednání schůzky 2.den (kontrola plnění úkolů)


Účastníci musí mít předem připravené / dohodnuto:

• proces, který se bude popisovat 
• rozhodnutí, zda půjde o procesní základní nebo procesní produktovou FMEA 
• podklady k procesu - ProcessFlow 
• všechny další dokumenty, aby byly snadno dostupné (vytištěné nebo na síti) - technologie výroby / výkres produktu, informace o požadavcích / specifikace zákazníka, prac. instrukce, kontrolní plán ... pokud bude třeba si to během analýzy podívat / vyjasnit 
• prázdné tiskopis FMEA v efekt. podobě (do něj budeme zapisovat) + bodovací tab. které zvyknou používat (s nimi budeme pracovat) 
• zúčastněná skupina účastníků musí mít znalosti o popisovaném procesu 
• zúčastněná skupina musí mít základní znalosti o metodice FMEA (chápání pojmů se kterými se setkáme při analýze)

Předpoklady:

• zúčastněná skupina účastníků musí mít znalosti o popisovaném procesu 
• zúčastněná skupina musí mít základní znalosti o metodice FMEA (chápání pojmů se kterými se setkáme při analýze)