FMEA - základní znalosti

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY

FMEA jako metoda slouží k systematické určování vad výrobku a procesu. Pomocí použití interdisciplinárního týmu z různých organizačních oblastí se docílí objektivní výsledky. Naši zkušení školitelé Vám prakticky ukáží, jak rozvíjet FMEA, nebo jak podporovat již existující postupy.

Cíl:

Poznáte efektivní využití kvalitativní metody FMEA. Porozumíte jí a následně ji můžete samostatně použít na svém pracovišti v rámci vývoje produktů nebo procesů. Budete schopni optimalizovat Vaši oblast konstrukce nebo vývoje z hlediska kvality, efektivnosti, z znalostního hlediska az hlediska plánování. Získáte přesvědčivé know-how v aplikaci FMEA. Vaše odbornost může snížit riziko chyb a počet chyb a prokážete důležitou metodickou způsobilost.

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro všech vývojových a procesních inženýrů a pro všechny projektové manažery, kteří jsou začleněni do procesu vývoje výrobku.

Časový plán:

1 den: aplikace FMEA metody na základě skupinové práce na jednom připraveném příkladu

2 den: aplikace a implementování metody pomocí práce ve skupině na příkladu z pracoviště

Témata seminářů:

 • Úvod do problematiky, základy FMEA
 • Cíle a výhody FMEA
 • Plánování, příprava, týmy
 • Typy FMEA
 • 5 kroků FMEA (strukturální analýza, funkcionální analýza, analýza chyb, hodnocení rizik, optimalizace)
 • Vysvětlení standardního systému FMEA VDA
 • Vysvětlení složek RPZ
 • Pravděpodobnost chyb, rozdělení chyb
 • Implementace FMEA: Systémová FMEA / Konstrukční FMEA / Procesní FMEA
 • Popis procesu nebo výrobku
 • Funkční analýza produktu nebo procesu
 • Analýzy chyb, hodnocení rizik
 • Opatření na zlepšení
 • Nový odhad rizika
 • Trénink metodického přístupu pro systémy, produkty a související procesy
 • Prezentace analýzy FMEA
 • Zkušenosti / praktické tipy

Školitel:

Odborní lektoři MCQ Czech, s.r.o. s rozsáhlými zkušenostmi s FMEA při vedení a moderování mezinárodních týmů s dlouholetou praxí.

Doba trvání:

2 dny

Požadavky:

Pro účast na školení FMEA nejsou zapotřebí žádné speciální dovednosti. Základy z oblasti řízení kvality pro lepší pochopení jsou výhodou.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel
 • Příjemná školící atmosféra s nejlepším servisem
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a vědomostí
 • Certifikát