FIEV

Poznání a respektování specifických požadavků zákazníků - klientů je jednou ze základních povinností dodavatelů i ve smyslu požadavků specifikace IATF 16949. Specifické požadavky FIEV ve vztahu ke kvalitě produktu a souvisejících výrobních a podpůrných procesů jsou mimo jiné definovány auditem procesu.

Cílová skupina:

 • Řídící pracovníci nižších i vyšších celků v oblasti kvality a výroby pro oblast zákazníků uplatňujících požadavky FIEV
 • Interní auditoři výrobků a procesů

Obsah:

 • Poznání terminologie a kvalitativních pojmů v požadavcích FIEV
 • Zaměření, cíle, příprava auditu procesu dle požadavků FIEV
 • Metodologie auditu, formulaci otázek
 • Kritéria hodnocení podle definovaných oblastí, podle prvků 5M a kalkulace ve formuláři FIEV
 • Praktické přehodnocení zvolené části procesu

Požadavky:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • zkušený školitel
 • Příjemná školící atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování