DoE - Návrh pomocí experimentu

Seminář má formou zážitkových cvičení zprostředkovat znalosti i zkušenosti a ukázat řešení, jak je možné pomocí efektivního plánování, realizace a vyhodnocení experimentů optimalizovat produkty a procesy v každodenní praxi.

Stanovení cíle:
Získat potřebné základy pro pochopení metod DoE a na jejich použití při plánování nových nebo při zlepšování stávajících procesů na Vašem podniku. Ukážeme Vám praktické aplikace, které s pomocí softwaru Minitab, spolehlivě a se zaměřením na výsledky, umožňují plánování vypovídací série pokusů. Naučíte se rozvrhnout sérii pokusů tak, že optimální úspěšnost bude dosažena při přijatelných nákladech. Po tréninku DoE budete vědět identifikovat vstup a proměnné procesu a aplikovat je efektivně zlepšování na problémová místa ve Vaší praxi. S tímto nástrojem můžete již po několika praktických cvičeních optimalizovat komplexní proces rychlejší a systematičtější. Dokážete samostatně rozpoznat poruchové veličiny, nebo rizika a cíleně využít nabízející se příležitosti.

Cílová skupina:
Inženýři, vedoucí odborných činností a technici z oblastí R & D (výzkum a vývoj), výroby, Neustálého zlepšování a z managementu kvality. Vedoucí pracovníci a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí využít systematičnost DoE při efektivním nastavování optimálních parametrů.

Minimální požadavky na kvalifikaci pro účastníky kurzu:

Předpokladem pro účast tohoto kurzu je doložení certifikátu ze školení SPC I základní znalosti.

Obsah:

 • Úvod do plánovaných experimentů
 • Typy dat a zkoumání vlivu faktorů na výstupní veličinu
 • Regresní analýza, princip
 • Úplný faktorový experiment (full factorial)
 • Částečný faktorový experiment (Fractional factorial)
 • Optimalizace cílových veličin (Response Optimizer)
 • Plackett-Burman (Screening většího počtu 2-úrovňových faktorů)
 • Experimenty s centrálním bodem
 • Význam DOE (Design of Experiments)
 • Procvičování na příkladech ve dvojicích
 • Příprava, plánování, analýza experimentu ve skupině
 • Tipy / výměna zkušeností

Software:
Každý účastník musí mít k dispozici laptop s nainstalovaným softwarem Microsoft® Excel od 2003 výše, jakož i Adobe® Reader® od 7.0 výše. Software MINITAB® je pro tento trénink nezbytný. Necháváme na každém účastníkovi, aby přišel na trénink vybaven softwarem MINITAB®, ale v případě potřeby umíme software na dobu trvání tréninku zapůjčit. Další informace k Minitab-u ®  můžete získat.

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel s praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Oběd a občerstvení během přestávek
 • Bohatý prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností 

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování