VDA 1 + D / TLD Audity

Základní informace:

Procesní audit D / TLD je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly vytvořen koncernem Volkswagen a požadovaný Formel Q. V případě, že společnost produkuje díly definovány jako D / TLD díly je povinna produkovat díly, zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D / TLD podle Formel Q Faehigkeit.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání sešitu D / TLD auditu jakož i práce s ním. Úspěšný absolvent školení by měl být schopen samostatně vytvářet D / TLD audit pro potřeby Volkswagen koncernu.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen zodpovědní za vytváření zpráv ke vzorkování prvních dílů.

obsah:

  • Úvod
  • Úvod do problematiky
  • Dotazník s bližším vysvětlením pojmů
  • definování pojmů
  • Vzorové vyplnění auditu
  • Akce při zjištění odchylek
  • Produkce, archivace, označování, obecné povědomí D / TLD
  • Tipy a zkušenosti

předpoklady:

Účastník školení by měl mít osvojené základní poznatky z managementu kvality a absolvované školení Formel Q.

Poskytované benefity:
• Rozsáhlé školicí materiály 
• Zkušený školitel s auditorskou praxí 
• Příjemná tréninková atmosféra 
• Oběd a občerstvení během přestávek 
• Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování