VDA 1 + D / TLD Audity

D / TLD Audity

Procesní audit D / TLD je specifický procesní audit pro bezpečnostní díly vytvořen koncernem Volkswagen a požadovaný Formel Q. V případě, že společnost produkuje díly definované jako D / TLD díly je povinna produkovat díly, zpracovávat dokumentaci, archivovat, označovat a provádět procesní audit D / TLD podle Formel Q Faehigkeit.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání sešitu D / TLD auditu jakož i práce s ním. Úspěšný absolvent školení by měl být schopen samostatně vytvářet D / TLD audit pro potřeby Volkswagen koncernu.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen zodpovědní za vytváření zpráv ke vzorkování prvních dílů.

Obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky
 • Dotazník z bližším vysvětlením pojmů
 • Definování pojmů
 • Vzorové vyplnění auditu
 • Akce při zjištění odchylek
 • Produkce, archivace, označování, obecné povědomí D / TLD
 • Tipy a zkušenosti

Předpoklady:

Účastník školení by měl mít osvojené základní poznatky z managementu kvality a vzdělány Formel Q.

Trvání:

1 den

Poskytované benefity:

 • Rozsáhlé školicí materiály
 • Zkušený školitel s auditorskou praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
 • Potvrzení o účasti resp. o kvalifikaci
 • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí