CSR požadavky VW Group s aktualizovaným Formel Q 2022

Požadavky kvality pro dodavatele do skupiny VW Group (VW, Škoda, Audi…) a požadavky vyplývající ze Samoauditu vykonávaného ze strany VW Group 

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro VW Group ( VW, Škoda, Audi, ....), jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje výrobou, přes finanční oddělení, logistiku, údržbu, IT, vrcholový management až po kvalitu.

Stanovení cílů:

Cílem semináře je osvojit si znalosti v oblasti systémů managementu kvality s požadavky VW Group na dodavatele včetně  Formel Q a VDA 6.1 – vysvětlení, pochopení a práce s nimi. Úspěšný absolvent školení bude schopen využívat veškeré požadavky k jednotlivým projektům. Zkušený lektor seznámí účastníky kurzu s případovými studiemi během online přístupu na portál VW.

Cílová skupina:

Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery oddělení kvality, procesní inženýry, technology, produktové a projektové manažery, pracovníky všech oblastí v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen.

Obsah:

  • Úvod do problematiky
  • Základní kvalitativní požadavky VW Group
  • Členění Formel Q
  • Závazné dokumenty Formel Q
  • Tipy a zkušenosti
  • Samoaudit (SL ze strany VW Group) - aktuální 15.3.2021

Doba trvání:

1 den

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

  • Rozsáhlé školicí materiály
  • Zkušený školitel (z prostředí VW) s auditorskou praxí
  • Certifikát o absolvování v elektronické formě, po absolvování 100% školení
  • Dostatečný prostor pro sdílení znalostí a vědomostí