CORE TOOLS - Základní nástroje kvality pro automobilový průmysl

Základní informace:

Společnosti působící v automobilovém průmyslu jsou povinné znát a aplikovat ve svých procesech klíčové nástroje v IATF 16949, které se týkají pokročilého plánování kvality produktu (APQP / MLA), procesu schvalování výrobní části (PPAP / PPA), analýzy příčin a důsledků vad (FMEA) , statistického řízení procesů (SPC) a analýzy měřicích systémů (MSA).

Poslední publikace normy IATF 16949 výslovně uvádí, že kompetence interního auditora musí obsahovat minimálně "porozumění platných požadavků základních nástrojů týkajících se rozsahu auditu". Tento speciálně navržený dvoudenní vzdělávací modul o základních nástrojích poskytne auditorům SMK a pracovníkům projektových týmů základní znalosti o aplikacích základních nástrojů v IATF 16949.

Stanovení cílů:

Cílem školení je seznámit účastníky se základními nástroji používanými a požadovanými v automotive podle normy IATF 16949. Jejich poznání a aplikace je klíčová pro plnění požadavků IATF 16949 a jejich zákazníků. Během školení si účastníci osvojí znalosti o těchto metodikách a nabudou potřebnou, základní kvalifikaci.

Cílová skupina:

Tento kurz je určen především auditorem (interním a externím), středním řídícím pracovníkům ve společnostech působících v automobilovém průmyslu - oddělení kvality, výroby, inženýringu a technologie, kteří musí být vybaveni důkladným porozuměním základních nástrojů pro efektivní implementaci SMK podle IATF 16949. Kurz je proto vhodný pro každého, kdo se zapojuje do certifikace, udržování SMK, interního / dodavatelského auditu a pracovníků projektových týmů.

Obsah:

- požadavky IATF 16949 na používání klíčových nástrojů kvality
- základní požadavky a vysvětlení postupu APQP a MLA
- základní požadavky a vysvětlení procesu PPAP / PPA
- požadavky a používání metodiky FMEA
- základy používání analýzy měřicích systémů MSA
- základy používání Statistické řízení procesů SPC
- řešení problémů formou 8D
- test - diskuse

Doba trvání:

2 dny

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování

Poskytované benefity:

Rozsáhlé školicí materiály
zkušený školitel
Příjemná tréninková atmosféra
Oběd a občerstvení během přestávek
Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí