Požadavky BMW Group na dodavatele - GS 90018-1,2

Požadavky BMW Group  na dodavatele

Základní informace:

Požadavky kladené v rámci projektů pro BMW Group, jsou specifické na jednotlivé dodavatele v rámci každého projektu. Proto musí mít dodavatelská organizace maximální znalosti o všeobecných požadavcích koncernu a tyto požadavky jednotlivých značek umět aplikovat v každém oddělení, počínaje vývojem projektu přes uvolnění do sériového procesu, až po výrobu náhradních dílů.

 Stanovení cílů:

Cílem semináře je seznámit účastníky o praktickém používání požadavků v denní praxi v návaznosti na základní IATF 16 949 s propojením VDA norem. Vysvětlení a osvojení práce s GS 90018-1,2. Úspěšný absolvent školení bude schopen pracovat s požadavky k jednotlivým projektům.

Cílová skupina:

Určeno pro střední managment (QE,SQA) a manažery všech oddělení v dodavatelských společnostech koncernu BMW.

Obsah:

  • Úvod do problematiky
  • Definování pojmů 
  • Spolupráce s dodavateli v procesu vzniku produktu
  • BMW Group Standard - GS 90018 (katalog otázek)
  • Tipy a zkušenosti

Doba trvání:

2 dny

Předpoklady:

Nejsou definovány žádné specifické požadavky

Poskytované benefity:

  • Rozsáhlé školicí materiály
  • Zkušený školitel s auditorskou praxí
  • Příjemná tréninková atmosféra s nejlepšími službami
  • Certifikát o účasti resp. o kvalifikaci