BeOn

BeOn, aplikace vytvořená koncernem Volkswagen sloužící k podpoře procesu vzorkování prvních dílů dle VDA metodiky. Aplikace BeOne slouží k vytváření zpráv ke vzorkování, evidenci dat a současně zajišťuje elektronickou komunikaci mezi dodavatelem, odběratelským závodem VW ale i jinými aplikacemi co výrazným způsobem zefektivňuje proces vzorkování a archivaci dat.

Cíl:

Cílem poradenství je seznámit účastníky o uživatelském prostředí aplikace BeOn jakož i práce s ním. Úspěšný absolvent školení by měl být schopen samostatně vytvářet elektronické zprávy k odběru vzorku prvních dílů a práce s archivem v aplikaci BeOn.

Cílová skupina:

Zaměstnanci, v dodavatelských společnostech koncernu Volkswagen zodpovědní za vytváření zpráv ke vzorkování prvních dílů.

Obsah:

 • Poradenství k tématice
 • Úvod do problematiky
 • Uživatelské prostředí aplikace BeOne
 • Tvorba vzorových zpráv
 • Rozhraní mezi BeOn a IMDS
 • Import dat a souborů
 • Zpracování a odeslání zprávy ke schválení
 • Práce s archivem
 • Tipy a zkušenosti

Požadavky:

Účastník poradenství by měl mít osvojené základní poznatky z metody vzorkování podle VDA 2 nebo PPAP, eventuálně praktické zkušenosti se vzorkováním dílů v automobilovém průmyslu.

Účastník poradenství musí mít Login do aplikace BeOne na  www.vwgroupsupply.com  a vlastní PC. (Bez splnění tohoto požadavku se účastník nemůže zúčastnit praktického cvičení které představuje jádro tohoto školení.)

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Zkušený konzultant s praxí
 • Příjemná tréninková atmosféra 
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí

Ukončení kurzu:

Certifikát o absolvování