8D Metoda

8D Metoda

V mnoha firmách 8D reporty nejsou správně pochopeny. Obvykle se tento report považuje za "obranu" proti reklamaci zákazníka. 8D metoda je často podceňována, ačkoli je velmi dobrým nástrojem pro systematické řešení externích ale i interních problémů a zároveň podporuje filosofii nulového počtu chyb.

Cíl:

Kromě seznámení se s řízením reklamačních procesů se účastník naučí efektivně používat Metodu 8D. Právě pracovníci, kteří nejsou z oddělení kvality, by měly poskytovat odbornou podporu týmu 8D a dokázat metodu použít i při řešení interních problémů.

Cílová skupina:

Pracovníci z oblasti řízení kvality, z výroby, vývoje, konstrukce, nákupu, prodeje, servisu a zákaznického servisu.

Obsah:

 • Základní informace o tématu
 • Pravidla při reklamaci
 • Definice okamžitých, nápravných a preventivních opatření
 • Cyklus PDCA
 • Struktura 8D reportů
 • Řešení problémů
 • Nástroje pro systematickou identifikaci příčin a analýza příčin
 • Ishikawa
 • 5W
 • Efektivnost přijatých opatření
 • Propojení 8D informací s ostatními vnitřními metodami kvality
 • Workshop
 • Shrnutí poznatků

Požadavky:

Nejsou potřeba žádné speciální předpoklady.

Doba trvání:

1 den

Poskytované benefity:

 • Komplexní výukové materiály
 • Zkušený školitel
 • Příjemná školící atmosféra s nejlepším servisem
 • Certifikát
 • Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a vědomostí