5S Pořádek

Metoda 5S zavádí a standardizuje organizaci a pořádek na pracovišti. Zlepšuje pracovní výkonnost, zvyšuje produktivitu práce jako důsledek sníženého času potřebného na vyhledávání a zvyšuje bezpečnost pracovníků. Dobře organizovanou prací budou zaměstnanci ještě více motivováni. Díky minimálnímu úsilí a nákladům mohou být odhaleny mnohé chyby. Metoda 5S umožní těmto chybám předcházet.

Cíl:
Školení zajistí základy pro efektivní implementaci 5S ve své vlastní společnosti / oblasti. 
5S metoda je vhodná nejen pro výrobní oddělení, metodu je možné použít i pro nevýrobní prostory. 

Cílová skupina:
Zaměstnanci a manažeři ze všech oblastí výrobní i nevýrobní sféry. 

obsah:

 • Základní informace o metodě 5S
 • význam 5S
 • cíle 5S
 • Odkaz na Kaizen / TPM / TPS
 • Postup při realizaci
 • princip 5S
  • vytřídění
  • Vizuální uspořádání / Systematizace
  • vyčištění
  • standardizace
  • Sebekázeň a vylepšování
 • Příklady pro praktické možnosti realizace
 • Vysvětlení a vizualizace
 • audity 5S
 • Workshop / Pracovní skupina
 • Tipy a výměna zkušeností


Požadavky:
Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady. 

Rozsah:
Komplexní výukové materiály 
Zkušený školitel 
Certifikát kvalifikaci 
Dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a znalostí 

Doporučení:
Po absolvování semináře jako další kvalifikační stupeň doporučujeme seminář 5S auditor. 

Ukončení kurzu:
Certifikát o absolvování v tištěné formě, po absolvování 100% školení